ΑΔΕΣΜΟΛΟΓΗΤΑ – Οι παραγγελίες είναι αφορολόγητες και θα παραδοθούν απευθείας στην πόρτα σας!
Topcoat

πολιτική απορρήτου

Το Creative Media Agency είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το αρ. 9876.

Για την επεξεργασία παραγγελιών χρειαζόμαστε ονόματα, διευθύνσεις χρέωσης και παράδοσης, ημερομηνίες χρέωσης και έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την παραγγελία και να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο.

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα λάβετε ένα email. Εάν αποτύχουμε μέσω e-mail, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου.

Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, συμφωνείτε να λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας.

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες (για παράδειγμα, για ελέγχους ασφαλείας). Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε κατά τη συλλογή τους σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου αρ. 677/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας τέτοιων δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και του Νόμου αρ. 506/2004 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η Creative Media Agency έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται με ασφάλεια και μόνο για τους καθορισμένους σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για εσάς, ένα μέλος της οικογένειας που εσείς ή άλλο άτομο. Ο σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι η επιβεβαίωση παραγγελιών.

Πρέπει να παρέχετε τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία παραγγελιών. Η άρνησή σας καθιστά αδύνατη τη λήψη παραγγελιών. Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τον χειριστή.

Σύμφωνα με τον Νόμο αρ. 677/2001, επωφελείστε από το δικαίωμα πρόσβασης, την παρέμβαση στα δεδομένα, το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε ατομική απόφαση και το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο. Ταυτόχρονα, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να υποβάλετε γραπτή, ημερομηνία και υπογεγραμμένη αίτηση στο Creative Media Agency. Έχετε επίσης το δικαίωμα να πάτε στο δικαστήριο.

Εάν κάποια από τις πληροφορίες σχετικά με εσάς είναι εσφαλμένη, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό.

Οι λογαριασμοί (σχετικές πληροφορίες) μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από τον κάτοχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην περίπτωση μη ιδιωτικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως user@yahoo.com, user@gmail.com κ.λπ.) και από τον κάτοχο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. κάτοχος αλληλογραφίας ή τομέα στην περίπτωση ιδιωτικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τομείς που έχουν καταχωριστεί από άτομα ή νομικά πρόσωπα).

Συνιστούμε τη χρήση ιδιωτικών διευθύνσεων (όπως office@numefirma.ro) σε όσους πραγματοποιούν αγορές για νομικά πρόσωπα.